Asp.net Webforms c# yazılım

Proje No: #31077

PASİF İlan Süresi Dolmuş
Yayın Tarihi
11.12.2018, 08:38
Bitiş Tarihi
22.11.2018, 10:11
Yaklaşık Bütçe
Belirtilmemiş
Teslim Süresi
1 Gün
Projeyi Paylaş

Açıklama

ASPX Webform ve C# ile yazılacak tek sayfalık bir web uygulaması istiyoruz. 

Tasarım olmayacak sayfa içersinde İNDİR adında bir buton olacak.Bu buton tıklandığında.

1- PageTypeLanguage tablosundaki PageTypeURL alanları dönülecek ve her alan için bir text sayfası oluşturulacak. Örn  alan1.txt

2- Ana döngüdeki Her bir  Page TypeID’e bağlı DetailName & DetailNameLanguage dönülecek ve her bir DetailName  ilgili metin dosyası içerisine virüglle eklenecek

3- Ana döngüdeki  Her bir  Page TypeID’e bağlı FileCategory & FileCategoryLanguage dönülecek ve her bir FileCategoryName ilgili metin dosyası içerisine virüglle eklenecek.

4- Oluşan tüm text dosyaları sıkıştırılıp indirilecek.

Oluşacak örnek bir text dosyası ektedir ve tabloların scriptleri aşağıdadır.

CREATE TABLE [dbo].[PageTypeLanguage](

[PageTypeLanguageID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[PageTypeID] [int] NULL,

[PageType] [nvarchar](50) NULL,

[PageTypeUrl] [nvarchar](max) NULL,

[LanguageID] [int] NULL,

 CONSTRAINT [PK_PageTypeLanguage] PRIMARY KEY CLUSTERED 

(

[PageTypeLanguageID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO

CREATE TABLE [dbo].[DetailName](

[DetailNameID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[DetailNamePageTypeID] [int] NULL,

[DetailNameSort] [int] NULL,

[CustomerNo] [int] NULL,

[ControlType] [nvarchar](50) NULL,

 CONSTRAINT [PK_DetailName] PRIMARY KEY CLUSTERED 

(

[DetailNameID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

CREATE TABLE [dbo].[DetailNameLanguage](

[DetailNameLanguageID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[DetailNameLanguageDetailNameID] [int] NULL,

[DetailName] [nvarchar](max) NULL,

[DetailNameLanguageLanguageID] [int] NULL,

 CONSTRAINT [PK_DetailNameLanguage] PRIMARY KEY CLUSTERED 

(

[DetailNameLanguageID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO

CREATE TABLE [dbo].[FileCategory](

[FileCategoryID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[FileCategoryPageTypeID] [int] NULL,

[RootID] [int] NULL,

[CustomerNo] [int] NULL,

 CONSTRAINT [PK_FileCategory] PRIMARY KEY CLUSTERED 

(

[FileCategoryID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

CREATE TABLE [dbo].[FileCategoryLanguage](

[FileCategoryLanguageID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[FileCategoryLanguageFileCategoryID] [int] NULL,

[FileCategoryLanguageLanguageID] [int] NULL,

[FileCategoryName] [nvarchar](500) NULL,

[FileCategoryDetail] [nvarchar](max) NULL,

[FileCategorySort] [int] NULL,

 CONSTRAINT [PK_FileCategoryLanguage] PRIMARY KEY CLUSTERED 

(

[FileCategoryLanguageID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO

Ek Dosyalar: alan1.txt

Gerekli Yetenekler

Soru ve Cevap

  • Henüz Hiç Soru Sorulmamış...

Verilen Teklifler (13)